Звичайна версія сайту
Аудиторський комітет

Аудиторський комітет, який розпочав свою роботу у листопаді 2016 року, є консультативним робочим органом Ради Національного банку України, створеним відповідно до законодавства та принципів колегіальності прийняття управлінських рішень у центральному банку (згідно з Рішенням Ради НБУ від 24 листопада 2016 року №2.3).

Основна мета діяльності Аудиторського комітету – оцінка надійності та результативності системи внутрішнього контролю в Національному банку, повноти та достовірності його річної фінансової звітності.

Крім того, Рада НБУ наділила Аудиторський комітет повноваженнями в частині нагляду за витратами та виконанням кошторису адміністративних витрат, за діяльністю підрозділу внутрішнього аудиту, управління капіталом та інших фінансових питаннях, віднесених до повноважень Ради.

 

План роботи

 

Склад

Відповідно до законодавства, кількість членів Аудиторського комітету не може бути більшою ніж п'ять осіб. Зараз до складу Аудиторського комітету входять три члени Ради НБУ:

  • Голова Аудиторського комітету – Віра Ричаківська;
  • Члени Аудиторського комітету – Олена Щербакова та Василь Фурман.

Крім членів Ради НБУ, до складу Аудиторського комітету можуть входити незалежні експерти (Ст.13 Закону України "Про Національний банк України").

Члени Комітету готують та подають на розгляд Ради НБУ проекти рішень, висновків, рекомендацій та пропозиції з питань, які належать до їх компетенції.

Засідання Аудиторського комітету проводяться не менше ніж десять разів у рік.

Повноваження членів Аудиторського комітету визначені відповідним Положенням.