Звичайна версія сайту
Оверсайт платіжних систем

Національний банк здійснює нагляд (оверсайт) платіжних систем, щоб забезпечити їх безперервне, надійне та ефективне функціонування. Діяльність з оверсайту спрямована на виявлення та запобігання ризиковій діяльності, що загрожує інтересам користувачів платіжних систем.   

Ми дотримуємося таких принципів оверсайту:

 • прозорість – оприлюднення політики оверсайту та загальних вимог до платіжних систем; застосування міжнародних стандартів для платіжних систем
 • послідовність вимог до всіх платіжних систем, включаючи створені Національним банком
 • повноваження та можливості для здійснення ефективного оверсайту
 • співпраця з державними регуляторами та центральними банками інших країн

Національний банк сприяє створенню надійного середовища для безпечних платежів громадян і організацій України.

Об'єкти оверсайта
 • Платіжні організації платіжних систем
 • Учасники платіжних систем
 • Оператор послуг платіжної інфраструктури
Моніторінг

У 2018 році Національним банком України здійснено перевірки 3 платіжних організацій платіжних систем, 6 учасників платіжних систем, 1 оператора послуг платіжної інфраструктури.

Основні порушення виявлені в їх діяльності стосувалися:

 • надання послуг з порушенням вимог правил, узгоджених Національним банком України;
 • недотримання вимог щодо захисту прав користувачів послуг з переказу коштів;
 • недотримання вимог щодо безперервності діяльності та захисту інформації;
 • невідображення усіх операцій щодо переказу коштів в системах обліку;
 • надання недостовірної інформації, в тому числі статистичної звітності;
 • недотримання лімітів та обмежень, встановлених законодавством та правилами, узгодженими Національним банком України.

За результатами перевірок об’єктів оверсайта Національний банк України вимагав усунення порушень та застосовував заходи впливу, передбачені статтею 41 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" - письмове застереження щодо усунення порушень.

Оцінювання

Національний банк здійснює оцінювання системно важливих, важливих та соціально важливих платіжних систем на відповідність вимогам законодавства України та міжнародним стандартам оверсайту платіжних систем для мінімізації ризиків, які властиві платіжним системам.

Плани та результати оцінювання

Законодавство

Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"

Концепція запровадження нагляду (оверсайта) за платіжними системами в Україні, постанова Правління НБУ від 15.09.2010 №426

Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків в Україні, постанова Правління НБУ 28.11.2014 №755

Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об'єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні, постанова Правління НБУ від 09.12.2013 №503

Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення об'єктами нагляду (оверсайта) законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні, постанова Правління НБУ від 19.12.2013 №524

Методика комплексного оцінювання системно важливих платіжних систем, постанова Правління НБУ від 24.09.2015 №635

Методичні рекомендації з управління ризиками в платіжних системах

Звіт з оверсайта платіжних систем

2018 року  |