Звичайна версія сайту
Економічні та фінансові показники України

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

останні

попереднього
періоду

Фінансовий сектор
Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

липень 2019

1 312 156.0

1 288 974.5

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

липень 2019

357 639.1

359 157.1

* Грошовий агрегат М1

млн грн

липень 2019

681 251.4

683 215.3

* Грошовий агрегат М2

млн грн

липень 2019

1 309 020.2

1 285 736.4

Інші статті (чисті)

млн грн

липень 2019

701 504.9

713 414.9

Внутрішній кредит

млн грн

липень 2019

1 624 754.1

1 673 650.3

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

липень 2019

598 046.8

632 404.5

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

липень 2019

738 142.4

744 123.8

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

липень 2019

140 095.6

111 719.2

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

липень 2019

1 026 707.3

1 041 245.8

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

липень 2019

11 133.1

11 103.7

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

липень 2019

2 988.1

2 955.1

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

липень 2019

73 662.0

75 543.3

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

липень 2019

727 563.0

741 338.2

** Вимоги до інших секторів

млн грн

липень 2019

211 361.1

210 305.6

Чисті зовнішні активи

млн грн

липень 2019

388 906.7

328 739.0

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

липень 2019

771 390.6

734 155.7

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

липень 2019

382 483.8

405 416.7

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

серпень 2019

445 729.7

436 347.5

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

серпень 2019

88 155.0

93 447.6

Внутрішній кредит

млн грн

серпень 2019

231 003.4

239 686.8

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

серпень 2019

230 689.1

239 308.0

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

серпень 2019

351 948.5

352 854.3

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

серпень 2019

121 259.4

113 546.4

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

серпень 2019

314.2

378.8

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

серпень 2019

132.3

133.0

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

серпень 2019

1.1

1.1

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

серпень 2019

25.0

83.1

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

серпень 2019

70.6

74.3

** Вимоги до інших секторів

млн грн

серпень 2019

85.2

87.2

Чисті зовнішні активи

млн грн

серпень 2019

302 881.3

290 108.3

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

серпень 2019

560 650.0

548 692.9

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

серпень 2019

257 768.8

258 584.6

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

06.09.2019

16.5

17.0
(з 19.07.2019)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

серпень 2019

17.3

17.7

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Процентні ставки за кредитами наданими на міжбанківському ринку в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

серпень 2019

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

серпень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

серпень 2019

13.3

13.4

   ** в іноземній валюті

% річних

серпень 2019

1.8

1.9

 * домашні господарства:

% річних

серпень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

серпень 2019

12.9

12.6

   ** в іноземній валюті

% річних

серпень 2019

2.7

2.5

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

серпень 2019

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

серпень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

серпень 2019

18.4

18.5

   ** в іноземній валюті

% річних

серпень 2019

5.4

5.3

 * домашні господарства:

% річних

серпень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

серпень 2019

33.8

31.1

   ** в іноземній валюті

% річних

серпень 2019

9.1

10.6

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

1 кв. 2019

-25

-1 023

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2019

-1 818

-3 145

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2019

15 084

15 975

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2019

16 902

19 120

*** Баланс товарів

млн дол. США

1 кв. 2019

-2 222

-3 765

**** Експорт товарів

млн дол. США

1 кв. 2019

11 272

11 807

**** Імпорт товарів

млн дол. США

1 кв. 2019

13 494

15 572

*** Баланс послуг

млн дол. США

1 кв. 2019

404

571

**** Експорт послуг

млн дол. США

1 кв. 2019

3 812

4 168

**** Імпорт послуг

млн дол. США

1 кв. 2019

3 408

3 597

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

1 кв. 2019

998

1 390

*** Надходження

млн дол. США

1 кв. 2019

3 122

3 296

*** Виплати

млн дол. США

1 кв. 2019

2 124

1 906

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

1 кв. 2019

795

908

*** Надходження

млн дол. США

1 кв. 2019

1 086

1 259

*** Виплати

млн дол. США

1 кв. 2019

291

351

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

1 кв. 2019

-11

1

** Кредит

млн дол. США

1 кв. 2019

17

7

** Дебет

млн дол. США

1 кв. 2019

28

6

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

1 кв. 2019

-111

-935

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2019

-49

-11

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2019

435

826

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2019

22

16

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2019

210

1 186

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2019

1 004

-143

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2019

253

2 955

** Резервні активи

млн дол. США

1 кв. 2019

-190

4 170

*Помилки та упущення

млн дол. США

1 кв. 2019

-75

-40

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

серпень 2019

22 014.99

21 840.17

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

серпень 2019

20 791.32

20 612.12

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

серпень 2019

0.33

0.33

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

серпень 2019​​​​​​​

12.38

102.10

* Золото

млн дол. США

серпень 2019​​​​​​​

1 210.96

1 125.62

* Інші резервні активи

млн дол. США

серпень 2019​​​​​​​​​​​​​​

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

липень 2019​​​​​​​

21 840.17

20 638.97

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

1 кв. 2019

134 250

133 490

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

1 кв. 2019

155 399

155 555

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

1 кв. 2019

-21 149

-22 065​​​​​​​

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

1 кв. 2019

114 429

114 710

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

1 кв. 2019

41 144

40 128

 Центральний банк

млн дол. США

1 кв. 2019

7 745

7 938

 Інші депозитні корпорації

млн дол. США

1 кв. 2019

5 162

5 797

* Інші сектори

млн дол. США

1 кв. 2019

50 878

51 433

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

1 кв. 2019

9 500

9 414

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн. за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн. за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут